ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

Vali İsmail Ustaoğlu’nun “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” Mesajı

     Ülkemiz, tarihten günümüze çok büyük ve önemli göç süreçlerine tanıklık etmiştir. Dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer almamız hasebiyle son yıllarda bir yandan artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmeler dolayısıyladır ki; şu anda binlerce yabancıya ev sahipliği yapmaktayız. Halkımızın misafirlerimize gösterdiği anlayış ve olumlu yaklaşımlar milli duyarlılığımızın, misafirperverliğimizin ve insani duygularımızın bir göstergesidir.
     Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenin bir yük olduğunu, külfet olarak karşılandığını görmekteyiz. Özellikle Suriyeli vatandaşlara Avrupa ülkeleri tarafından takınılan tavrın ne seviyede olduğunu ve Türkiye’nin ise onlara sunduğu imkanlar ile ötekileştirici ve dışlayıcı politikaların ortadan kaldırılmasına yönelik çaba ve çalışmalarının, pek çok ülkenin ve iradenin takdirini topladığına şahit olmaktayız. Bu anlamda ülkemizin ve devletimizin yürütmüş olduğu politikaların son derece yerinde olduğunu, Uluslararası İltica Hukukunun ötesinde vicdanlarda yerini bulan bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Göç ile ilgili yaptığımız işlerin sayılarla, kanunla, uluslararası hukukla ilgili olmanın ötesinde yaptığımız işin bin yıllık geleneğimizin, inancımızın bize yapmamızı buyurduğunun bilinci ile işlerimizi yürütmekteyiz.
     Bu ülkenin kültürünü, siyasi ve idari yapısını öğrenmek isteyen bütün yabancılar açısından gönüllülük esasına dayalı olmak üzere, bütün göçmen kardeşlerimizin kendilerini rahat hissedecekleri tüm imkânları kendilerine sunmak için gayret etmekteyiz. Ecdadımızın tarih boyunca sahip olduğu hoşgörü politikasının günümüzde artarak devam ettiğini, Türkiye’nin, sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerle kapılarını açık tutmaya ve bu anlamda misafirlerine ev sahipliği yapmaya devam etmekte olduğunu özellikle ifade etmeliyim.
     Bu vesile ile barış ve huzurun hakim olduğu savaş, terör ve zulmün son bulduğu, herkesin kendi yurdunda hür ve özgür yaşadığı bir dünya için sorumluluklarımızın olduğunu ifade ederek, ülkemizde ve dünyanın her yerinde anavatanından kopup çeşitli sebeplerle başka memleketlere göç etmek zorunda kalmış göçmenlerimizin “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününü” içtenlikle kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.
                                                                                                                                                                                                                                            İsmail Ustaoğlu
                                                                                                                                                                                                                                                 Bitlis Valisi
 
Kayıt: 18.12.2017
Güncelleme:18.12.2017
Paylaş


WS05